เปลว สีเงิน

     ถ้าผมเป็นนายกฯ ประยุทธ์ วันนี้ต้องขอบอก-ขอบใจ ๒ แก้ว คือ "แก้วสรร-ขวัญสรวง อติโพธิ" เป็นพิเศษ
    อย่างนี้ซี ถึงจะเรียกว่ารักกันจริง ช่วยกันแบก-...

   ครับ...เมื่อวาน หนีไปงานเปิดโครงการ Creston  Hills ของพรรคพวกตรงทางจะขึ้นตัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลี้ยวซ้ายวังน้ำเขียว งับโอโซนอันดับ ๗ ของโลกซะปอดและหลอดลมเริงร่า
 ...

   ครับ...เมื่อวาน หนีไปงานเปิดโครงการ Creston  Hills ของพรรคพวกตรงทางจะขึ้นตัวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลี้ยวซ้ายวังน้ำเขียว งับโอโซนอันดับ ๗ ของโลกซะปอดและหลอดลมเริงร่า
 ...

    การปฏิรูปประเทศอยู่ในช่วงจับปูใส่กระด้งครับ การเสนอความคิดความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในการประชุมสองวันที่ผ่านมา หลากหลาย ฟุ้งซ่าน สารพัด...

     เจ็บกันใช่มั้ย...?
    ดีแล้ว เจ็บซะบ้าง จะได้รู้ว่า "เหนือยอดดอยก็ยังมีหุบเหว" ฉะนั้น อย่าโอดโอยไปเลยที่หุ้นตกร่วม ๑๐%
   ...

    ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่า การขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์"  พระวรชายาใน "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...

    เป็นอันสรุปว่า "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" อยากไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ไหน ก็...
    ไปเถอะนะ..แม่ไป ไปเที่ยวตามใจ...ของเจ้า!
...

    น้ำมันตก-หุ้นตก แต่ราคาตามปั๊ม "ไม่ตก" ความจริง ในเมื่อน้ำมันดิบ "ลดเกือบ ๕๐%" จาก ๑๐๐-๑๒๐ เหรียญ/บาร์เรล ราคาปั๊มก็น่าลดตามอัตราส่วน เบนซินไม่น่าถึง ๓๐ บาท/ลิตร แต่นี้ยังปริ่ม...